Perustamisen historiaa

Lasten omaishoitajat ry perustettiin, koska Suomesta puuttui yhdistys joka ajaisi nimenomaan lasten omaishoitajien asioita. Yhdistyksen alullepanijoina olivat Carmen Villman ja Sini Svanberg, jotka tutustuivat Facebookin lasten omaishoitajat ryhmässä.

Monet omaishoitoperheet, joissa omaishoidettavana on lapsi kokevat jäävänsä yksin omaishoidon tilanteessa. Omaishoitajuus saattaa tulla eteen yhtäkkiä lapsen äkillisen sairastumisen vuoksi tai omaishoidon tilanne saattaa kasvaa hitaasti vuosien varrella lapsen kasvaessa ja haasteiden lisäännyttyä. Ei ole samanlaista omaishoidon perhettä ja ei ole yhtä ja samaa tarinaa kuinka omaishoitajuus on tullut perheeseen.

Yhdistyksen perustamiseen saatiin apua Omaishoitajatliitolta, jonka kanssa hyvin alkanut tiivis yhteistyö on kantanut yhdistyksen kasvaessa suuremmaksi.

Yhdistykselle oli tarvetta

Usein perheet kokevat, että tietoa erilaisista palveluista ja omaishoidon tuen hakemisesta on vaikea löytää. Palveluverkostot saattavat olla laajoja ja hajallaan, palveluita on vaikea saada ja erilaiset hakumuodot työllistävät raskaassa elämäntilanteessa.

Haluamme luoda yhteisön, jossa omaishoitajat saisivat tietoa oikeuksistaan ja jossa tiedon saaminen olisi esteetöntä. Tavoitteenamme on, että kenenkään ei tarvitsisi kokea jäävänsä omaishoidon tilanteessa yksin.

Toimintamuotomme

Toimintamme on täysin vapaaehtoistyöhön perustuvaa. Saamme pientä toiminta-avustusta Stean siirtoavustuksen muodossa, jolla katamme yhdistyksen juoksevia kuluja.

Omaishoitajatliiton jäsenyhdistys

Lasten omaishoitajat ry on Omaishoitajatliiton jäsenyhdistys ja toimii valtakunnallisesti.

Vpj Carmen Villman ajaa lasten omaishoitajien asiaa myös Omaishoitajatliiton hallituksessa. Hänet valittiin Omaishoitajatliiton syyskokouksessa lokakuussa 2018 hallituksen jäseneksi seuraavalle toimikaudelle 2019-2020. Omaishoitajatliiton puheenjohtajaksi valittiin Sari Raassina.

Lasten_omaishotajat_ry_logo_rgbpikku.jpg

Yhdistyksemme logon suunnitteli Sopiva Designin, Sanna Pyykkö, tiiviissä yhteistyössä yhdistyksemme hallitusaktiivien kanssa. Lopputulos on ihana, koskettava ja yhdistyksemme eturyhmää hyvin kuvaavaa.


Nettisivujen työstämiseen saimme alkusysäksen Ella Brigattilta.

Nettisivujen kokonaisuuden sekä sivujen sisällön tekivät yhdistyksen alullepanijat Sini ja Carmen.

Kaikki sivujen kuvat © Markku Villman