LASTEN OMAISHOITAJAT RY LÄHETTÄNEET MUUTOSEHDOTUKSEN PÄÄTTÄJILLE YHTEISTYÖSSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN OMAISHOITAJAT JA OMAISHOITAJATLIITON KANSSA

Muutosehdotuksen lisäksi yhdistyksemme lähestyi suoraan Helsingin kuntapäättäjiä oheisella viestillä:

Olemme Lasten omaishoitajat ry:ssä huolissamme Helsingin uudistuksesta liittyen palvelusetelillä kotiin tuotettavien omaishoitajien vapaista. 

 Syksyllä lautakuntanne tekemä päätös nostaa palvelusetelien määrä kuuden tunnin vuorokaudesta kahdeksitoista tunniksi oli odotettu ja hyvä päätös. Laissa määriteltyä kahden vuorokauden minimiä tuo ei edelleenkään ole saavuttanut, mutta korotus oli kuitenkin hyvä ele meitä omaishoitajia kohtaan.

 Valitettavasti Vammaispalvelun puolella on tehty viranomaispäätöksellä omaishoidon ohjeistuspäätös, joka rajoittaa palveluseteleiden käyttöä täysimääräisesti. Tämä rajoitus vaikeuttaa monien omaishoitajien vapaiden käyttöä ja vaikeuttaa entisestään lakisääteisten vapaiden pitämistä.

 Uuden ohjeistuksen mukaan 12 tunnin (per vrk) saa jakaa lyhyemmäksi pätkäksi vain niin, että tuo lyhyt pätkä merkitään kokonaiseksi vuorokaudeksi (sen pituudesta riippumatta) ja siitä joutuu maksamaan koko vuorokauden omavastuun (11,40/vrk) eikä mahdollisesti yli jääneitä tunteja saa myöhemmin käyttää.

 Ohjeistus on myös vaikuttanut palveluntuottajien toimintaan. Osa vanhoista sopimuksista on päättynyt uusien ohjeistuksien myötä ja useat palveluntuottajat eivät kykene tarjoamaan omaishoitajille palveluitaan sunnuntaisin tai viikonloppuisin enää lainkaan. Monien työntekijöiden TES kieltää yli yhdeksän tuntisten vuorojen tekemisen. Palveluntuottajien saama korvaus Helsingiltä on myös niin pieni (entisestään viime vuodesta pienennetty), että erityisesti pienempien toimijoiden on vaikea tuottaa palvelua tuolla hinnalla. Tämä tekee sen, että pitkien vuorojen varaaminen on käytännössä mahdotonta ja omaishoitajien vapaiden pitämisestä tehty entistä vaikeampaa.

 On myös kohtuutonta vaatia, että heikon toimeentulon perheiltä vaaditaan, että he hankkisivat jatkuvasti itselleen lomapaikan pitkille jaksoille. Monilla ei ole siihen vaadittavaa tukiverkostoa, jolloin he joutuvat viettämään vapaitaan omilla rahoillaan kodin ulkopuolella. Palveluseteleiden käytön tulisi olla käyttäjälähtöistä ja palvella heidän tarpeitaan. 

 Vammaispalvelut toistuvasti vetoavat siihen, että kenenkään ei ole pakko käyttää omaishoidon vapaitaan palveluseteleiden turvin jolloin se ei olisi vastuussa siitä miten kukin vapaitaan käyttää ja minkälainen valittu etu kellekin todellisuudessa on. Tähän vetoaminen on käsittämätöntä tilanteessa, jossa esimerkiksi sijaishoitopaikkoja ei ole läheskään tarpeeksi kaikille omaishoidettaville. Niissäkin sijaishoitopaikoissa joita jo on, ei ole tarpeeksi kirjoa tuottaa hyvää hoivaa hyvin eri tarpeisille omaishoidettaville.

 Liitämme oheen Muutospyynnön , jonka on laatinut Pääkaupunkiseudun omaishoitajat yhdistys, Omaishoitajat liitto, sekä Lasten omaishoitajat ry. Emme ole saaneet tähän minkäänlaista vastausta. Uudet palvelusetelit on lähetetty omaishoitajien koteihin sen jälkeen, kun Muutospyyntö ensimmäisen kerran lähti mm. Vammaispalveluun. Uusissa palveluseteleissä on valitettavasti tuntien ns. pätkiminen edelleenkin rajoitettu.

Yhdistyksemme vaatii, että palveluseteleiden käytön rajaus poistetaan ja myönnetään omaishoitajille vapaus käyttää vapaisiin myönnetyt pälvelusetelin tunnit täysimääräisesti omaishoitajalähtöisesti heitä parhaiten palvelevalla tavalla.